LYMFDRÄNAGE & MASSAGE

Beröringens effekt


Lymfdränage

One to one sessioner

Lymfdränage                                                                                                            690,-

Yogisk Massage                                                                                                        690,-

En avslappnande, djupgående massage, som stimulerar hela energisystemet


Lymfödem, vad är det?


Lymfsystemets anatomi