Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en flera tusen år gammal meditativ yogaform. Det är en skön blandning av kroppspositioner, andningstekniker, handpositioner, mantras och meditationer, som lyfter ditt medvetande.


Så här går ett Kundaliniyogapass till:
1. Intoning: 3 x "Ong namo guru dev namo"
2. Uppvärmning
3. Kriya: betyder "medveten handling" och är ett komponerat set av kroppspositioner som har en viss effekt på kroppen och sinnet.
4. Djup avslappning
5. Meditation
6. Uttoning: 3 x Sat Nam


Att meditera och att chanta mantran påverkar kroppen, själen och sinnet. Du skapar en närvaro och blir lugnare, mer fokuserad då sinnet rensas. Det ger dig möjlighet att fokusera på det essentiella, att zooma ut och att se saker från ett annat perspektiv. Livet upplevs helt enkelt mycket skönare. <3
Enkla yogiska tekniker kan förändra ditt liv på många sätt. Till exempel minskar stressnivån, energin och kroppskännedomen ökar, balansen förbättras, nervsystemet stärks, depressionen lindras, mm...


8 YOGA SUTRAS 

Yoga består inte bara utav fysiska övningar. 8 yogiska aspekter enligt Pantanjali är: 
SAMADHI = uppvaknandet
DHYANA = djup meditation 
DHARANA = fokus, koncentration (one pointed) 
PRATYAHAR = tajmning av tankar och känslor
PRANAYAM = andningstekniker
ASANA = kroppspositioner
NIYAMA = positiva observationer
YAMA = moraliska löften

Pranayama

- andningsteknik

Vår andning är en automatiserad kroppslig funktion som sker för det mesta omedvetet. Vår och en av oss har ett unikt andningsmönster där tankar och känslor har en stor inverkan på andetagets frekvens. Är dina andetag långsamma eller snabba, djupa eller ytliga, rytmiska eller orytmiska? Flera faktorer som exempelvis omgivningen kan påverka andningen. Är man under mycket stress, känner oro eller ångest kan andningen växlas från långsam till snabb och ytlig. Det sympatiska nervsystemet sätts igång dvs "fight and flight" systemet varnar för fara och kroppen ökar på andningstakten

Att andas medveten är basen i yogan. Att rikta uppmärksamheten och att öka förmågan att vara i nuet med hjälp av pranayama påverka hur vakna och alerta vi är. 

Bukandningen kan hjälpa till att motverka oroskänslor. Lägg en hand på magen och känn hur magen fylls när du andas in djupt och långsamt. Lägg märke till hur det känns när du andas ut och magen töms. 

Positiva effekter av lugn, djup & medveten andning

- ökad prana (livskraft), 
- ökad välbefinnande och harmonisk känsla i kroppen
- ökad upplevd energi och vialitet
- stimulerar de kemiska hjärnstrukturerna dvs endorphiner för att motverka depression
- ökad cirkulationen av cerebrospinalvätskan vilket leder till ökad energinivå
- ökad lungkapacitet
- rensar blodet
- balanserar kroppens pH värde vilket påverkar stressnivån
- aktiverar nervkanalerna
- påskyndar läkningsprocessen av emotionella och fysiska åkommor
- hjälper till att bryta undermedvetna mönster (farhågor, osäkerhet,...)
- motverkar olika slags beroenden
- ökad kapacitet att hantera negativa känslor

Yogans positiva effekter


- minskad stressnivå, 
- ökad energi, 
- ökad kroppskännedom, 
- förbättrad balans, flexibilitet & koordination
- stärker nervsystemet,
- ökad mental stabilitet
- bryter mönster
- stärker självförtroende
- minskar depression, 

Gongens läkande vibration